1,5%

  1. Start
  2. >>
  3. 1,5%

Prosimy o podarowanie naszej Szkole 1,5% podatku

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zadecydujcie sami, gdzie trafią wasze pieniądze!
Przekażcie część podatku, który i tak musicie zapłacić, na rozwój Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku!

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podatnik może przekazać 1,5% płaconego przez siebie podatku dochodowego od osób fizycznych, zamiast do budżetu państwa, na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Jedną z takich organizacji jest Fundacja Nauki i Wychowania działająca przy Salezjańskich Szkołach w Łodzi z którą Szkoły Muzyczne w Lutomiersku współpracują. Od 1 stycznia 2008 roku obowiązuje ustawa, która upraszcza sposób przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jak przekazać 1,5% podatku na działalność Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku?

Krok 1. Obliczyć, ile wynosi 1,5% należnego podatku i wpisać tę kwotę w odpowiednią rubrykę.
Krok 2. Wpisać nazwę OPP: Fundacja Nauki i Wychowania
Krok 3. Wpisać numer KRS: 0000070179
Krok 4. Wpisać w rubryce „Informacje uzupełniające”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1,5% podatku należnego:

  • dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: imię, nazwisko i adres darczyńcy;
  • cel szczegółowy – dla SSM w Lutomiersku,
  • zaznaczyć kwadrat „wyrażam zgodę” (poz. 332 – pit-36 ; poz. 140 – pit-37), gdyż chcielibyśmy mieć możliwość podziękowania darczyńcom.

Sami zdecydujmy, na co przeznaczyć choć 1,5% podatku! Nie zmarnujmy tej szansy! Powiedzcie o tym rodzinie i znajomym!

ks. Kazimierz Dąbrowski, sdb
Dyrektor Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersk