Zarząd Fundacji

  1. Start
  2. >>
  3. O nas
  4. >>
  5. Zarząd Fundacji

Ks. Dariusz Skowron SDB
Prezes Zarządu Fundacji

tel. +48 532 509 022
e-mail fundacja@lutomiersksalezjanie.pl

Ks. Piotr Kępa SDB
Członek Zarządu Fundacji

tel. +48 600 192 563
e-mail somlutomiersk@gmail.com

avatar

Aneta Adamiak
Członek Zarządu Fundacji
tel. 42 236 91 02