Nasza Misja i cele

  1. Start
  2. >>
  3. O nas
  4. >>
  5. Nasza Misja i cele
Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku w swoich założeniach, misji i celach ma za zadanie wsparcie działań edukacyjno – wychowawczych Salezjańskich Szkół Muzycznych i Salezjańskiego [+] Ośrodka Młodzieżowego „Don Bosco” w Lutomiersku [+]
Nasze cele:

Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku swoją działalność prowadzi na wielu płaszczyznach. Angażuje wielu młodych ludzi, którzy pomagając innym dają nadzieję otwierania się na szereg edukacyjnych, wychowawczych bądź artystycznych możliwości.

Odbywa się to m.in. poprzez:

1. Wspieranie dzieł salezjańskich w Lutomiersku, poprzez prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, nut i płyt.

2. Pracę na rzecz kultury, sztuki, nauki i wychowania, organizując wydarzenia kulturalne, edukacyjne, naukowe. Liczne koncerty, warsztaty, szkolenia, spotkania czy też sympozja.

3. Promocję i wsparcie muzyków współpracujących z fundacją, poprzez pozyskiwanie środków i dofinansowania

4. Wspieranie społecznych inicjatyw młodych związanych z życiem religijnym, kulturalnym i oświatowym

5. Duchowy rozwój i wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin,

6. Promocję wolontariatu i działalność charytatywną.

Dokumenty

Statut Fundacji – zobacz