Fundacja

  1. Start
  2. >>
  3. O nas
  4. >>
  5. Fundacja

Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku

Numer konta: 98 1600 1462 1830 3035 8000 0001

O nas…

Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku została powołana przez Towarzystwo Salezjańskie, wspólnotę św. Franciszka Salezego w Lutomiersku celem wsparcia działań edukacyjno – wychowawczych Salezjańskich Szkół Muzycznych i Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego „Don Bosco” w Lutomiersku.
Zarejestrowana w sądzie ma wszelkie podstawy prawne do prowadzenia działalności statutowej.

Nasze cele…

Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku swoją działalność prowadzi na wielu płaszczyznach. Angażuje wielu młodych ludzi, którzy pomagając innym dają nadzieję otwierania się na szereg edukacyjnych, wychowawczych bądź artystycznych możliwości.

Odbywa się to m.in. poprzez:

1. Wspieranie dzieł salezjańskich w Lutomiersku, poprzez prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, nut i płyt.

2. Pracę na rzecz kultury, sztuki, nauki i wychowania, organizując wydarzenia kulturalne, edukacyjne, naukowe. Liczne koncerty, warsztaty, szkolenia, spotkania czy też sympozja.

3. Promocję i wsparcie muzyków współpracujących z fundacją, poprzez pozyskiwanie środków i dofinansowania

4. Wspieranie społecznych inicjatyw młodych związanych z życiem religijnym, kulturalnym i oświatowym

5. Duchowy rozwój i wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin,

6. Promocję wolontariatu i działalność charytatywną.

Władze Fundacji

Ks. Dariusz Skowron SDB – Prezes Zarządu Fundacji

Ks. Piotr Kępa SDB – Członek Zarządu Fundacji

Aneta Adamiak – Członek Zarządu Fundacji

Możesz nam pomóc!

Poszukujemy osób, które dla uboższej i potrzebującej młodzieży ufundują stypendia naukowe.

Poszukujemy osób, które pomogą nam unowocześnić zaplecze naszych dzieł w Lutomiersku.

Działania Fundacji Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku możesz wesprzeć wpłacając dowolną kwotę na konto:

Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku
ul. Kopernika 3
95-083 Lutomiersk
tel.: 696 – 485 – 630

Numer konta: 98 1600 1462 1830 3035 8000 0001

Dokumenty

Statut Fundacji