Fundacja

  1. Start
  2. >>
  3. O nas
  4. >>
  5. Fundacja

Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku

Numer konta: 98 1600 1462 1830 3035 8000 0001

Podręcznik na start

inicjatywa wsparcia dla młodzieży Salezjańskich Szkół Muzycznych

Wiemy dobrze, że edukacja i wykształcenie młodego człowieka są bardzo ważnym elementem rozwoju. Prawidłowy i integralny odbywa się w środowisku rodzinnym i szkolnym.

Niejednokrotnie warunki materialne nie pozwalają na wszystkie domowe wydatki. Zbliżające się wakacje, a po nich rozpoczęcie nowego roku szkolnego powoduje często niepewność i stres czy uczeń – dziecko – będzie miało się, z czego uczyć.

Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku rozpoczyna inicjatywę zakupu książek dla młodzieży uczącej się w Salezjańskich Szkołach Muzycznych w Lutomiersku, których sytuacja materialna nie pozwala na ich całkowity zakup.

Drogi Darczyńco! Czy chcesz nam pomóc? Wiemy, że TAK!

Wpłać DOWOLNĄ kwotę na Fundację Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku tytułem: „Podręcznik na start”, a zobaczysz, że twoje serce poczuje się spełnione.


Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku
nr konta 98 1600 1462 1830 3035 8000 0001
ul. Kopernika 3 | 95-083 Lutomiersk
e-mail fundacja@lutomiersksalezjanie.pl
tel.: 696 – 485 – 630

Współorganizujemy Letnią Akademię Organową Młodych

Letnia Akademia Organowa Młodych to czterodniowe mistrzowskie kursy (warsztaty) interpretacji i improwizacji organowej.

Tegoroczna VI edycja odbywa się 17 – 21 lipca 2022

Głównym celem LAOM jest pogłębienie zainteresowań i pasji związanych z muzyką organową, a realizacja tego dokonuje się poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych i zbiorowych oraz serię wykładów przedstawiających problematykę interpretacji i improwizacji organowej.

Na tegoroczną edycję zapraszamy uczniów klas organów, szkół muzycznych I i II stopnia, chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie gry oraz improwizacji organowej.

Warsztaty i wykłady będą odbywać się w auli SOSM, w kościele Salezjanów w Lutomiersku oraz przy klawikordzie będącym wierną kopią instrumentu Christiana Gottfrieda Friederici z 1773 znajdującego się obecnie w Paryskim Musée de la musique wykonanego przez warsztat historycznych instrumentów klawiszowych Gregora Bergmanna z Leer.

Zobacz więcej – link


Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku
nr konta 98 1600 1462 1830 3035 8000 0001
ul. Kopernika 3 | 95-083 Lutomiersk
e-mail fundacja@lutomiersksalezjanie.pl
tel.: 696 – 485 – 630


O nas…

Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku została powołana przez Towarzystwo Salezjańskie, wspólnotę św. Franciszka Salezego w Lutomiersku celem wsparcia działań edukacyjno – wychowawczych Salezjańskich Szkół Muzycznych i Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego „Don Bosco” w Lutomiersku.
Zarejestrowana w sądzie ma wszelkie podstawy prawne do prowadzenia działalności statutowej.

Nasze cele…

Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku swoją działalność prowadzi na wielu płaszczyznach. Angażuje wielu młodych ludzi, którzy pomagając innym dają nadzieję otwierania się na szereg edukacyjnych, wychowawczych bądź artystycznych możliwości.

Odbywa się to m.in. poprzez:

1. Wspieranie dzieł salezjańskich w Lutomiersku, poprzez prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, nut i płyt.

2. Pracę na rzecz kultury, sztuki, nauki i wychowania, organizując wydarzenia kulturalne, edukacyjne, naukowe. Liczne koncerty, warsztaty, szkolenia, spotkania czy też sympozja.

3. Promocję i wsparcie muzyków współpracujących z fundacją, poprzez pozyskiwanie środków i dofinansowania

4. Wspieranie społecznych inicjatyw młodych związanych z życiem religijnym, kulturalnym i oświatowym

5. Duchowy rozwój i wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin,

6. Promocję wolontariatu i działalność charytatywną.

Władze Fundacji

Ks. Dariusz Skowron SDB – Prezes Zarządu Fundacji

Ks. Piotr Kępa SDB – Członek Zarządu Fundacji

Aneta Adamiak – Członek Zarządu Fundacji

Możesz nam pomóc!

Poszukujemy osób, które dla uboższej i potrzebującej młodzieży ufundują stypendia naukowe.

Poszukujemy osób, które pomogą nam unowocześnić zaplecze naszych dzieł w Lutomiersku.

Działania Fundacji Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku możesz wesprzeć wpłacając dowolną kwotę na konto:

Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku
ul. Kopernika 3
95-083 Lutomiersk
e-mail fundacja@lutomiersksalezjanie.pl
tel. 696 – 485 – 630

Numer konta: 98 1600 1462 1830 3035 8000 0001
NIP 7312056876
REGON 36772319700000

Dokumenty

Statut Fundacji