Wydawnictwo

 1. Start
 2. >>
 3. O nas
 4. >>
 5. Wydawnictwo

Wydawnictwo nutowe

Od dawnych czasów pieśni kościelnej towarzyszył instrument, najczęściej były to organy. Przy ich akompaniamencie wierni śpiewali pieśni, biorąc udział Eucharystii i w nabożeństwach, stosownie do pory roku i okresu liturgicznego.

Dwa minione stulecia, to szczególny okres bujnego rozwoju twórczości pieśniowej. Pieśń rodziła się w różnych okolicznościach historycznych, kulturowych i religijnych. Powstawała często z potrzeby serca, z okazji wydarzeń narodowych i świąt katolickich. Niekiedy przepełniona bólem i trwogą, kiedy indziej bohaterstwem, będąc zarazem żagwią zapalającą do zwycięstwa.

Dbając o muzyczną i estetyczną wrażliwość muzyki sakralnej oraz o coraz lepszy poziom muzyków kościelnych od początku działalności Szkoły Muzycznej w Lutomiersku wydawane są drukiem materiały nutowe dla organistów.
Wydawnictwa te zawierają towarzyszenia organowe do pieśni kościelnych, przede wszystkim w opracowaniu muzyków salezjańskich. Są nimi: ks. A. Chlondowski SDB, ks. I.O. Mański SDB, ks. K. Lewandowski SDB, ks. Z. Malinowski SDB, ks. M. Wyszogrodzki SDB

Po raz pierwszy w tak szerokim zakresie ukazują się towarzyszenia organowe różnych autorów do tych samych pieśni. Organiści mogą dokonywać dowolnego wyboru akompaniamentu, a przy większej ilości śpiewanych zwrotek mogą grać wszystkie załączone wersje.

Pozwoli to na wzbogacenie brzmieniowo-harmoniczne oraz przeżycia estetyczno-doznaniowe ludzi śpiewających i słuchających zarazem.

Poszczególne tomy towarzyszeń na różne okresy roku liturgicznego, stanowią w pewnym sensie antologię twórczości, a zarazem prezentację warsztatu muzycznego polskich Salezjanów.

Do tej pory ukazały się następujące pozycje:

Tom I Adwent i Boże Narodzenie zobacz

Tom II Wielki Post i Wielkanoc zobacz

Tom III Eucharystyczne i do Serca Pana Jezusa zobacz

Tom IV Przygodne zobacz

Tom V Maryjne zobacz

Tom VI Nabożeństwa zobacz

Tom VII Ewangelia w piosence zobacz

Tom VIII Śpiewy religijne zobacz

Ponadto ukazały się następujące wydania:

Miłosierdzie Boże wyśpiewać będę – pieśni do Miłosierdzia Bożego
ks. Z. Malinowski SDB

Pieśni kompozycji ks. Z. Malinowskiego SDB, który zachęcony słowami Jana Pawła II: Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia, słowem i muzyką, melodią i poezją pragnie służyć, by coraz bardziej rozszerzały się boskie horyzonty miłosierdzie. Pieśni wychwalające Miłosierdzie Boże, w Osobach Jezusa i Maryi, są skromnym przyczynkiem w doskonaleniu i poszerzaniu ludzkiej miłosiernej miłości skierowanej do stworzeń i do Stwórcy.

zobacz

Anielskie witanie – pieśni Maryjne na głos solowy lub chór z organami
ks. Z. Malinowski SDB

Trzydzieści jeden pieśni kompozycji ks. Z. Malinowskiego SDB, nawiązujące do czci Najświętszej Maryi Panny. Są one swoistą modlitwą autora, które realizują się jako forma poruszenia całego człowieka.

zobacz

On we mnie a ja w Nim– pieśni eucharystyczne i dziękczynne
ks. Z. Malinowski SDB

Pieśń w Liturgii Kościoła odgrywa znaczącą rolę. W każdym okresie czasu powstawały nowe, z potrzeby wynikające, pieśni; pisane były teksty poetyckie, do których komponowano melodie, i tak powiększał się skarbiec pieśni religijnej i literackiej, a w konsekwencji doskonalszą stawała się modlitwa ubogacana melodią, muzyką w ogóle.
Autor, prezentowanego zbioru ks. Z. Malinowski SDB zachęcony biblijnym wezwaniem śpiewajcie Panu pieśń nową, skomponował i przekazuje jako propozycję nowe pieśni śpiewów eucharystycznych i dziękczynnych, jako poszerzenie repertuaru do praktyki wykonawczej podczas Eucharystii, nabożeństw, Adoracji i spotkań modlitewnych.

zobacz

Ave Maria
ks. Z. Malinowski SDB

Jakie mogą być odniesienia świata muzycznego do anielskich pozdrowień Maryi?
Zadziwienie, fascynacja, zauroczenie przemieniające się w harmonię barw, melodii i rytmów. Anielskie pozdrowienie od wieków skrywało w sobie niebiańskie brzmienie melodii, które w zapisach kompozytorów natchnionych materializowało piękno urzekające słuchaczy wszechczasów.
Z myślą o Maryi – pisze autor – z wieńcem dwunastu gwiazd powstał ten oto zbiór dwunastu Ave Maria ku chwale i wdzięczności za dar Syna Jezusa Chrystusa dla uczczenia Maryi Wspomożycielki Wierntch, a zarazem, jako dziękczynienie za 10-lecie SOSM II stopnia w Lutomiersku.

zobacz

Tryptyk na organy
ks. Z. Malinowski SDB

Kompozycja na 20-lecie Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej Ii stopnia im. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku. Dźwiękowo-brzmieniowy materiał rozbudowanej harmoniki w tryptyku zastosowany został z myślą o organach – o dużych możliwościach głosowych, tak by brzmienie wykonywanych utworów przypominały orkiestrę symfoniczną.

zobacz

Śpiewnik Rodziny Salezjańskiej
ks. Mirosław Wyszogrodzki SDB

Od dłuższego czasu w Rodzinie Salezjańskiej był odczuwany brak śpiewnika zawierającego obszerny repertuar śpiewów salezjańskich. Zapomniano o wielu pięknych kompozycjach i opracowaniach muzycznych naszych współbraci. By temu zapobiec, został przygotowany „Śpiewnik Rodziny Salezjańskiej „, który może przyczynić się do chętniejszego korzystania z repertuaru zawartego w tym dziele podczas sprawowania liturgii.
Do śpiewnika zostały włączone także utworów autorów spoza Zgromadzenia Salezjańskiego, ale opracowane przez Salezjanów.
(ze wstępu)

zobacz

Wydawnictwo płytowe

Staraniem szkoły wydawane są również płyty CD.
Na płytach znajdują się:
– utwory wokalne w wykonaniu szkolnego chóru,
– utwory organowe w wykonaniu uczniów naszej szkoły,
– utwory wokalne i wokalno-instrumentalne nagrane wspólnie z Chórem Żeńskim i Orkiestrą Symfoniczną PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy i Toruńską Orkiestrą Symfoniczną.

Chór nagrał dwanaście płyt CD o tytułach:

 1. NOTA CONTRA NOTAM (2000),
 2. JUBILATE DEO (2006),
 3. KOLĘDY (2007),
 4. Z GŁĘBOKOŚCI (2008),
 5. KANTATA O DOMINIKU SAVIO (2008),
 6. MAGNIFICAT (2009),
 7. CANTATE DOMINO (2011),
 8. KOLĘDY (2011),
 9. MISSA MISERI CORDIS LESZKA KUŁAKOWSKIEGO (2011),
 10. ORATIO (2012),
 11. RÓŻANOSTOCKIEJ WSPOMOŻYCIELCE (2013)
 12. „GLORIA IN EXCELSIS” (2014).