e-dziennik

 1. Start
 2. >>
 3. O nas
 4. >>
 5. e-dziennik

Dziennik elektroniczny

Drodzy rodzice!

Nasza szkoła wprowadziła dziennik elektroniczny. Jest on prowadzony na razie tylko w zakresie ocen i frekwencji. Aby uzyskać dostęp do e-dziennika należy dostarczyć do szkoły adres e-mail rodzica (lub obojga rodziców – jeśli chcą mieć niezależny dostęp do e-dziennika).

Istnieją dwa sposoby dostarczenia tego adresu:

 1. Osobiste dostarczenie do sekretariatu,
 2. Dostarczenie przez dziecko do sekretariatu następujących danych:
 • imię i nazwisko dziecka,
 • imię i nazwisko rodzica (lub obu rodziców),
 • adres mailowy rodzica (lub obu rodziców),
 • podpis rodzica.

Nie będą natomiast przyjmowane adresy mailowe przesyłane drogą elektroniczną, ponieważ dowolna osoba mogłaby podać się za rodzica i wyłudzić dostęp do czyichś ocen. Po zarejestrowaniu adresu(-ów) w aplikacji będzie możliwy dostęp do dziennika

Sposób dostępu do e-dziennika:

W razie problemów można przesłać wiadomość – pytanie, na adres lutomiersk@salezjanie.pl lub zadzwonić do sekretariatu szkoły – tel. 42 236 91 10.