Rekrutacja

 1. Start
 2. >>
 3. Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Wymagane dokumenty do SOSM II st.

 • wypełniony formularz podania o przyjęcie,
 • oceny z I półrocza kl. VIII szkoły podstawowej,
 • świadectwo ukończenia podstawowej szkoły muzycznej, szkoły muzycznej I stopnia lub zaświadczenie od osoby u której uczeń pobierał lekcje prywatne,
 • opinia księdza proboszcza lub katechety,
 • 3 podpisane fotografie

Nabór odbywa się poza internetowym systemem rekrutacji.

Podanie SOSM II

Podanie SOSM Word wersja edytowalna

Ważne terminy

Wypełnione podanie wraz z wymaganymi dokumentami można składać:

 • tradycyjna drogą pocztową (list polecony),
 • przesłać na adres mailowy lutomiersk@salezjanie.pl 
 • lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

Zapoznaj się również ze szkolnymi dokumentami, które znajdziesz tutaj


Wymagane dokumenty do SSM II st.

 • wypełniony formularz podania dla kandydatów;
 • życiorys;
 • kopia ostatniego świadectwa szkoły ogólnokształcącej (szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum);
 • świadectwo wykształcenia muzycznego (o ile kandydat posiada);
 • opinię księdza proboszcza o kandydacie;
 • dwa zdjęcia.

Zapoznaj się również ze szkolnymi dokumentami, które znajdziesz tutaj


Program na egzamin wstępny do SOSM II st. i SSM II st.:

 • Wykonanie na fortepianie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów (polifoniczny, sonatina lub forma sonatowa, etiuda bądź utwór dowolny)
 • Przesłuchanie ogólnomuzyczne
 • Rozmowa kwalifikacyjna

Wymagane dokumenty do SSM I st.

Należy wypełnić kwestionariusz dla kandydata

Wypełniony i podpisany kwestionariusz można składać do 12 czerwca 2024 r.

Spotkanie z kandydatami i badanie uzdolnień muzycznych odbędzie się 13 czerwca o godz. 15.30