Rekrutacja

 1. Start
 2. >>
 3. Rekrutacja

Rozpoczęliśmy rekrutację na rok szkolny 2023/2024

Wymagane dokumenty do SOSM II st.

 • wypełniony formularz podania o przyjęcie;
 • oceny z I półrocza kl. VIII szkoły podstawowej
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego);
 • zaświadczenie egzaminu ośmioklasisty (po zakończeniu roku szkolnego);
 • świadectwo ukończenia podstawowej szkoły muzycznej, szkoły muzycznej I stopnia lub zaświadczenie od osoby u której uczeń pobierał lekcje prywatne;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • opinia księdza proboszcza;
 • opinia katechety;
 • fotografie (3 podpisane).

Nabór odbywa się poza internetowym systemem rekrutacji.

Egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna: 10 czerwca 2023 r.

Zapoznaj się również ze szkolnymi dokumentami, które znajdziesz tutaj


Wymagane dokumenty do SSM II st.

 • wypełniony formularz podania dla kandydatów;
 • życiorys;
 • kopia ostatniego świadectwa szkoły ogólnokształcącej (szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum);
 • świadectwo wykształcenia muzycznego (o ile kandydat posiada);
 • opinię księdza proboszcza o kandydacie;
 • dwa zdjęcia.

Zapoznaj się również ze szkolnymi dokumentami, które znajdziesz tutaj


Program na egzamin wstępny do SOSM II st. i SSM II st.:

 • Wykonanie na fortepianie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów (polifoniczny, sonatina lub forma sonatowa, etiuda bądź utwór dowolny).
 • Przesłuchanie ogólnomuzyczne, sprawdzające słuch i znajomość zasad muzyki.
 • Zaśpiewanie z akompaniamentem przygotowanej przez kandydata pieśni kościelnej.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty do SSM I st.

Należy wypełnić kwestionariusz dla kandydata

Ważne terminy
Przesyłanie kwestionariuszy – do 18 maja 2023 r.

Wypełnione i podpisane kwestionariusze można składać drogą e-mailową (lutomiersk@salezjanie.pl) lub osobiście w sekretariacie szkoły.