Sławomir Bronk

  1. Start
  2. >>
  3. Sławomir Bronk

Sławomir Bronk

Sławomir Bronk – dr hab., dyrygent, wokalista, pedagog
Salezjańskie Liceum Muzyczne w Lutomiersku ukończył w roku 2001 w klasie organów mgr. Katarzyny Sekury

Absolwent Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu: dyrygentura chóralna, muzyka kościelna (2006) oraz śpiew solowy (2015, dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora w zakresie dyrygentury uzyskał na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej w Krakowie, a doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wiedzę z zakresu interpretacji semiologii gregoriańskiej zdobywał podczas licznych warsztatów i seminariów we Włoszech: Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie, Rosazzo, Imola.

W 2006 r. powołał do życia Chór Kameralny Discantus w Gowidlinie, z którym koncertował w kraju i zagranicą: Belgia, Czechy, Francja, Litwa, Ukraina, Włochy, Portugalia. Występował m.in. w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego przy Parlamencie Europejskim w Brukseli, kościele św. Stanisława w Rzymie, katedrze lwowskiej i Ambasadzie RP w Hadze. Chór Discantus jest laureatem licznych konkursów m.in.: III Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie (2008 r.), III Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Musica Sarca – Ars Liturgica w Toruniu (2008 r.), Concorso Corale Internazionale Citta’ di Rimini (2011 r.), XIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej – Praskie Vanoce (2013 r.), Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Cantate Domino” w Kownie (2015 r.).

Na jego (Sławomira Bronka) zamówienie powstały kompozycje na chór a cappella oraz wokalno-instrumentalne inspirowane folklorem muzycznym Kaszub lub do tekstów w tym języku. Utwory te zostały prawykonane przez chór Discantus oraz nagrane i wydane na siedmiu płytach CD:

  1. Mòja dësza wielbi Pana (2011 r.) – zawierająca Kaszubskie Magnificat na sopran, tenor chór i orkiestrę oraz Mszę kaszubską na chór z organami Michała Sławeckiego.
  2. Gòdë na Kaszëbach (2012 r.) – kaszubskie ludowe i regionalne kolędy w opracowaniu Macieja Bolewskiego na głosy solowe, chór i orkiestrę,
  3. Knôpi za mną póczi jesz jem panną (2013 r.) – kaszubskie ludowe pieśni w opracowaniu Marka Raczyńskiego na chór a cappella,
  4. Dzysô tako móda (2013 r.) – kaszubskie ludowe pieśni w opracowaniu Joachima Łuczaka na chór z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego (Zagan Acoustic),
  5. Cierpiącym duszom – pieśni pustej nocy (2015 r.) – pieśni kaszubskiego obrzędu pustej nocy. W nagraniu płyty udział wzięła także Schola Cantorum katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
  6. Nad mòrzã, północą (2016 r.) – kaszubskie ludowe i regionalne kolędy w opracowaniach na chór a cappella oraz z towarzyszeniem instrumentalnym Macieja Bolewskiego, Adama Diesnera oraz Marka Raczyńskiego,
  7. Te Deum – Chwałã przëjim òd nas (2018 r.)- zawierająca Kaszubskie Te Deum Adama Diesnera na sopran, bas, chór, organy i orkiestrę.

Oddzielnym nurtem aktywności muzycznej Sławomira Bronka jest wokalistyka. Jako kontratenor – solista i kameralista specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej,
w repertuarze oratoryjno-kantatowym. Brał udział w znaczących festiwalach muzycznych
w kraju i zagranicą, m.in. Międzynarodowym Festiwalu Bachowskim w Świdnicy, Forum Musicum we Wrocławiu, Festiwalu Sztuk Dawnych w Białymstoku, Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej. Ma na swoim koncie prawykonanie zrekonstruowanych po trzystu latach utworów Andrzeja Siewińskiego, które nagrane zostały przez wytwórnię DUX /październik, 2013/. W 2017 roku wziął udział w nagraniu i wydaniu płyty pt. W céni Bòżech skrzidłów, zawierającej psalmy do tekstów w przekładzie franciszkanina o. Adama Sikory z języka hebrajskiego na kaszubski. Autorami tych kompozycji są: Anna Rocławska-Musiałczyk oraz Adam Diesner, a współwykonawcami: Marzeną Michałowska – sopran i Maciej Zakrzewski – organy.

Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Dyrygentury Chóralnej
i Oratoryjno-Kantatowej oraz w Katedrze Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, zajęcia z emisji głosu, chorału gregoriańskiego. Ze studencką Scholą Cantorum katedry Muzyki kościelnej gdańskiej Akademii Muzycznej w 2017 roku podczas prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Guido d’Arezzo 2017 we Włoszech zajął II miejsce (pierwszego nie przyznano)
w kategorii śpiewu monodycznego. W tym samym roku, z innym zespołem – Vox Intensa, składającym się ze studentów i absolwentów specjalności Muzyka Kościelna, podczas Malta International Choir Festival w 2017uzyskał zwycięstwo w kategorii chorału gregoriańskiego.

Jako specjalista w zakresie języka kaszubskiego zapraszany jest do prac jurorskich w prestiżowych ogólnopolskich konkursach chóralnych i kompozytorskich, m.in.: Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie (2013, 2014, 2016 – 2018), Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. S. Ormińskiego w Rumii (2013), Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu w Wejherowie (2017), Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim (Wejherowo, 2018).

Za osobisty wkład w promocję muzyki chóralnej i kameralnej w kraju i za granicą został wyróżniony nagrodą Starosty Kartuskiego – PERŁA KASZUB 2011. W 2015 roku otrzymał nominację do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, w kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna za „animowanie życia muzycznego w regionie pomorskim, m.in. w ramach Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej w Sierakowicach oraz za prowadzenie Chóru Kameralnego Discantus w Gowidlinie”. Pomorska Nagroda Artystyczna jest wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dowolnej dziedzinie kultury i sztuki, które zdarzyły się w roku poprzedzającym jej wręczenie.

Data ukończenia SOSM:
2001 r.