Koncert chóralnej muzyki pasyjnej w wykonaniu naszego chóru

Muzyka i śpiew stanowią ważny element liturgii, nabożeństw i całej tradycji Kościoła. Kościół był i jest miejscem gdzie realizują się słowa św. Pawła, z Listu do Efezjan: „Przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wystawiając Pana w waszych sercach”. Piękno wykonywanej muzyki podkreśla znaczenie liturgii, która uświęca człowieka i pozwala doświadczyć obecności Boga. […]

Czytaj dalej…