Koncert chóralnej muzyki pasyjnej w wykonaniu naszego chóru

 1. Start
 2. >>
 3. 2022
 4. >>
 5. kwiecień
 6. >>
 7. 4
 8. >>
 9. Koncert chóralnej muzyki pasyjnej...

Koncert chóralnej muzyki pasyjnej w wykonaniu naszego chóru

Muzyka i śpiew stanowią ważny element liturgii, nabożeństw i całej tradycji Kościoła. Kościół był i jest miejscem gdzie realizują się słowa św. Pawła, z Listu do Efezjan: „Przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wystawiając Pana w waszych sercach„. Piękno wykonywanej muzyki podkreśla znaczenie liturgii, która uświęca człowieka i pozwala doświadczyć obecności Boga.

W niedzielę 3 kwietnia w naszej świątyni można było uczestniczyć w chóralnym koncercie pasyjnym, który przygotowywał nas do bezpośredniego wejścia w ostatni okres Wielkiego Postu.

Czas Wielkiego Postu, to czas kiedy w sposób szczególny pieśni „wlewają się” do uszu wiernych, wyrażając treści przeżyć pasyjnych, doświadczeń cierpienia i męki ale i radosnych, związanych z pokonaniem grzechu i Zmartwychwstaniem Jezusa oraz nadzieją wyzwolenia człowieka od zła.

Podczas koncertu – pod dyrekcją ks. Kazimierza Dąbrowskiego, przy akompaniamencie organowym Łukasza Różyło – można było usłyszeć następujące utwory i pieśni:

 1. „Pobudka”, „Jezu Chryste Panie miły” – z Gorzkich żali w opracowaniu Andrzeja Banasiewicza
 2. „In Monte Oliveti” – Govaniego Martiniego
 3. „Popule meus” – Mariana Sawy
 4. „Miserere” – Antonio Lottiego
 5. Kyrie z Mszy Polskiej  – „W tym świętym miejscu” –  Jana Maklakiewicza
 6. „Stabat Mater” – Zoltana Kodaly’a
 7. „Stabat Mater” – Govaniego Pergolesiego
 8. „Ubi caritas” – Oli Gjeilo
 9. „O Crux ave” – Richardsa Dubrego

Zapraszamy na krótki reportaż filmowy – kliknij link

Szukaj