Marek Pawełek

  1. Start
  2. >>
  3. Marek Pawełek

Marek Pawełek

Marek PAWEŁEK – organista, aranżer, pedagog
Salezjańskie Liceum Muzyczne w Lutomiersku ukończył w roku 2002 w klasie organów mgr Agnieszki Wrocławskiej

Ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej.
Umiejętności gry na organach rozwijał pod kierunkiem prof. Andrzeja Białko.
Od 2006 roku współpracuje z chóru Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła w charakterze akompaniatora. Nieprzerwanie od tego czasu pracuje także na stanowisku organisty w Kościele Garnizonowym w Krakowie.
W 2009 roku podjął współpracę (jako akompaniator) z Międzyuczelnianym Instytutem Muzyki Kościelnej w Krakowie.
Od 2012 roku związany ze Stowarzyszeniem Passionart, w którym obecnie pełni funkcję sekretarza oraz tworzy aranżacje orkiestrowe. Jest autorem opracowań kolęd, wydanych w 2015 r. przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne i utrwalonych na płycie CD przez Chór UPJP II w Krakowie.
W 2016 roku był organistą podczas centralnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Data ukończenia SOSM:
2002 r.