Michał Sławecki

  1. Start
  2. >>
  3. Michał Sławecki

Michał Sławecki

Michał SŁAWECKI – dr hab., dyrygent, pedagog, organista, kompozytor, gregorianista
Salezjańskie Liceum Muzyczne w Lutomiersku ukończył w roku 2001 w klasie organów mgr Katarzyny Sekury.

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie muzyki kościelnej (organy – Magdalena Czajka, dyrygentura – Sławek A. Wróblewski) oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie kompozycji Stanisława Moryty (dyplomy z wyróżnieniem). W roku akademickim 2006–2007 studiował w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila (Włochy) kompozycję – Alessandro Sbordoni, organy i śpiew gregoriański – Giandomenico Piermarini) oraz odbył staż w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gregoriański – Alberto Turco, Daniel Saulnier).
Specjalizował się w zakresie wykonawstwa śpiewu gregoriańskiego u Nino Albarosy (Cremona). Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich, które prowadzili: Johannes B. Göschl (Monachium/Kiel), Kees Pouderoijen (Wiedeń), Franz Karl Praßl (Graz), Federico Bardazzi (Florencja), Giovanni Conti (Lugano), Heinrich Rumphorst (Berlin), Alexander M. Schweitzer (Oslo), Thomas Forrest Kelly (Cambridge), Juan Carlos Asensio (Madrid).
Doktorat w dziedzinie sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury uzyskał na podstawie pracy Topos romano-frankoński. Aspekt wykonawczy na przykładzie wybranych utworów (2012, UMFC, promotor ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik), habilitacja w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, na podstawie oceny ogólnego dorobku oraz osiągnięcia artystycznego – płyty CD Martyrum Polonorum Laudes, DUX 1230 (2016, UMFC).
Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia: stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2018–2020), stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska (2017), nagrodę I stopnia JM Rektora UMFC (2015), nagrodę II stopnia JM Rektora UMFC (2012), fellowship Keimyung University w Korei (2006), stypendium Prezesa Rady Ministrów (2000).
Od roku 2008 związany z macierzystą uczelnią jako nauczyciel akademicki. Zatrudniony początkowo jako asystent (2008–2012), od roku 2012 na stanowisku adiunkta na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC, a obecnie (od roku 2020) na stanowisku profesora na Wydziale Muzyki Kościelnej. Prowadzi następujące przedmioty: dyrygentura; dyrygentura gregoriańska; zespół wokalny muzyki kościelnej; akompaniament liturgiczny i improwizacja organowa; historia, teoria i semiologia śpiewu gregoriańskiego; chorał gregoriański; schola gregoriańska; prepolifonia europejska. W 2014/2015 rozpoczął współpracę z Instytutem Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” Centrum Studiów Mariologicznych UKSW w Niepokalanowie na Wydziale Teologicznym UKSW, gdzie prowadzi autorski wykład monograficzny Maryja w muzyce na Studiach Doktoranckich i Podyplomowych. Od roku 2016/2017 wykłada na Podyplomowych Studiach Monodii Liturgicznej prowadzonych przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie (UPJP II) semiologię i dyrygenturę gregoriańską, a od roku 2018/2019 jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest założycielem i dyrektorem Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie, które zainaugurowało swoją działalność w 2013 roku. W ramach programu Erasmus oraz Erasmus Plus wyjeżdżał do Ružomberku (Katolicka Univerzita 2018, 2017) i Salamanki (Conservatorio Superior de Musica 2015, 2014, 2013). Od roku akademickiego 2019/2020 w swojej macierzystej uczelni pełni funkcję dziekana Wydziału Muzyki Kościelnej. Zajmuje się również problematyką kształcenia w uczelni wyższej, w roku 2016 został uczelnianym koordynatorem ds. jakości kształcenia, a w 2019 jako jedyny przedstawiciel sztuk muzycznych został powołany do Komisji Ewaluacji Nauki, organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prowadzi zajęcia, kursy i warsztaty teorii i interpretacji śpiewu gregoriańskiego w optyce semiologii gregoriańskiej w kraju: Kraków (2019, 2018, 2017, 2016, 2015), Bydgoszcz (2016), Białystok (2019, 2018, 2017, 2016), Gdańsk (2017, 2015), Poznań (2015), Sopot (2014), Niepokalanów (regularnie od 2013), Radom (2013), Siedlce (2013), Warszawa (od 2013), Wigry (2009–2013), a także zagranicą: Marijampole (2019), Imola (2019, 2018), Rosazzo (regularnie od 2015), Bergamo (2015), Mondovì (2012), Parma (2011), L’Aquila (2009, 2008).
Jest założycielem, dyrektorem artystycznym i dyrygentem Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, z którym w 2011 wygrał 59. Międzynarodowy Konkurs Polifonico „Guido d’Arezzo” (w kategoriach canto monodico christiano – concorso oraz rassegna). Płyta Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi z udziałem Pawła Gusnara (saksofon) oraz Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti pod jego kierownictwem odznaczona prestiżową nagrodą Akademii Fonograficznej Fryderyk 2016 w kategorii muzyka dawna (koncepcja płyty Emilia Dudkiewicz). W 2013 założył męski zespół Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, z którym pracuje nad repertuarem postklasycznym, w szczególny sposób propagując jasnogórską muzykę jednogłosową, której nowe odkrycia rejestruje w prestiżowej serii Jasnogórska Muzyka Dawna wydawanej przez firmę Musicon. W roku 2019 płyta Historia de Sancto Paulo primo heremita Patre nostro została nominowana do nagrody Fryderyk w kategorii muzyka dawna.
W 2014 Michał Sławecki został dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z którym związany jest od 2001, (początkowo jako chórzysta, a od 2007 jako II dyrygent).
Z prowadzonymi zespołami odnosi liczne sukcesy artystyczne w konkursach i festiwalach chóralnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Na 100-lecie odzyskania Niepodległości, które zbiegło się z rocznicą 50-lecia powstania Chóru UKSW, przygotował uroczysty koncert jubileuszowy oraz nagrał okolicznościową płytę z repertuarem patriotyczno-religijnym kompozytorów polskich od średniowiecza po współczesność. Zdobył wysokie nagrody i odznaczenia, m.in.: Z Chórem UKSW – 2017: II Miejsce na III Ogólnopolskim Festiwal Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu; Złoty Dyplom XVII Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu; 2016: Złoty Dyplom w kategorii muzyki sakralnej, Puchar Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie na 51. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach, Grand Prix XVII Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu, I Miejsce i Złoty Dyplom na I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Cantat viWAT w Warszawie, I Miejsce w kategorii chóry na 22. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie, 2015: Grand Prix, Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna X Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae w Ząbkach, Grand Prix XVI Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu, Grand Prix i Złoty Dyplom II Ogólnopolskiego Festiwalu Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w Sopocie, 2014: I nagroda, Nagroda Specjalna w kategorii chóry oraz puchar i nagroda JE abp. Henryka Hosera na IX Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae w Ząbkach, 2014: II nagroda XV Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu, 2013: Złoty Dyplom na IV Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich Vivat Academia w Warszawie, Złoty dyplom na VI Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, 2011: Grand Prix i Złoty Dyplom na III Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich Vivat Academia w Warszawie; Z MSG Clamaverunt Iusti – 2016: Fryderyk 2016 – w kategorii muzyka poważna — muzyka dawna za album CD „Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego z śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi”; 2015: Category winner oraz Honorary Diploma of Excellence w kategorii Gregorian Chant na Malta International Chori Festival, Grand Prix i Złoty Dyplom VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, 2014: Grand Prix i I nagroda na XV Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu, II nagroda w kategorii chóry, Nagroda Specjalna oraz puchar i nagroda Starosty Wołomińskiego na IX Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae w Ząbkach; 2011: I nagroda w Concorso Polifonico Internazionale Gudio d’Arezzo w kategoriach canto monodico cristiano – concorso oraz canto monodico – rassegna (2011); Ze SG Cardinalis Stephani Wyszyński – 2017: XI Festiwal Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae w Ząbkach, VIII Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, 2015: 43. International Choir Festival of Songs Olomouc 2015 – konkurs muzyki sakralnej w Ołomuńcu w Czechach, 2014: Grand Prix i Złoty Dyplom VI Ogólnopolskiego Konkursu „Ars Litugica” w Gnieźnie. Jest również laureatem nagród indywidualnych – 2018: Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, 2017: Młoda Polska, stypendium artystyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta XVII Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu, Nagroda specjalna VIII Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, 2016: Nagroda specjalna dla Najlepszego Dyrygenta – nagroda Rektora UMFC na I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Cantat viWAT w Warszawie, 2015: Nagroda Rektora UMFC I stopnia za działalność artystyczną, naukową i organizacyjną, Nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta Kierownika Zakładu Muzyki Sakralnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, VII Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, 2013: Nagroda Specjalna Dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy VI Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, 2012: Nagroda Rektora UMFC II stopnia, 2011: Nagroda Rektora UMFC dla najlepszego dyrygenta III Mazowieckiego Festiwalu Chórów Akademickich Vivat Academia w Warszawie.
Koncertuje jako solista, kameralista, akompaniator i dyrygent. Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorskich i chóralnych (z uwzględnieniem muzyki jednogłosowej). Jego muzyka znalazła się na kilku płytach CD. W latach 2003–2013 roku pełnił funkcję organisty i kantora w Kościele Akademickim św. Anny przy Trakcie Królewskim w Warszawie. W latach 2010–2016 dyrektor artystyczny festiwalu muzyki organowej i kameralnej w Nałęczowie, a od 2012 – kieruje festiwalem muzyki współczesnej Legnickie Conversatorium Organowe im. prof. Stanisława Moryto.
Jako wykonawca współpracuje z wieloma festiwalami. Na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie prowadził prawykonania następujących utworów – 2008: Missa „Gaude Mater” M. Sławeckiego na solistów, chór, orkiestrę i dwoje organów, 2013: Missa in honorem beati Georgii Popiełuszko Ł. Urbaniaka na chór i orkiestrę, 2014 – Missa „Corpus Christi” Ł. Farcinkiewicza na solistów, chór i orkiestrę. Na Festiwalu Musica Claromontana, poprowadził współczesne prawykonania muzyki monodycznej – 2014: Missa de Beatae Mariae Virginis, Officium de Sancte Paule Primum Eremite patre nostro, 2015: Officium defunctorum, Historia de inventione Sanctae Crucis, 2016: Officium de sanctoAntonio patre nostro, Officium de Beatae Mariae Virginis diebus sabbatis, 2017: Officium resurrectionis, Officium de Sanctae Andreae Apostoli oraz muzykę oratoryjno-kantatową Józefa Elsnera: Missa in B na solistów, chór i orkiestrę (2017), Offertorium Quoniam in me speravit (2017), Graduale Alleluia. Iuravit Dominus (2018), Hymnus Veni Sancte Spiritus (2019), Officium in Visitatione Sanctae Mariae (2019).
Z prowadzonymi przez siebie zespołami monodycznymi był obecny na niemal wszystkich festiwalach śpiewu gregoriańskiego: S. Giaccomo Festival (Bologna 2019, 2014), International Gregoriaans Festival van Watou (Watou 2018, 2015, 2012), Les Dimanches du chant grégorien à l’abbaye de Clervaux (Clervaux – Luxembourg 2017), Gregorian Festival (Liège 2018, 2016), InCanto Gregoriano (Firenze 2014), Festiwal Muzyki Jednogłosowej (Płock 2015, 2013), Festival Interazionale Polifonico „Guido d’Arezzo” (Arezzo 2011), International Festival of Gregorian Chant (Bratysława 2007).
Prowadzi ożywioną działalność na polu propagowania śpiewu gregoriańskiego poprzez kursy, koncerty i uroczyste liturgie w kraju i zagranicą. Obecnie jego badania koncentrują się wokół zagadnień teorii i interpretacji zachodniej monodii liturgicznej w oparciu o najstarsze dostępne źródła adiastematyczne w duchu odkryć Dom Eugène Cardine’a (semiologia gregoriańska, semiomodalność, semioestetyka). Jest zapraszany w charakterze prelegenta na sympozja konferencje i seminaria naukowe. Jest autorem licznych publikacji z zakresu problematyki śpiewu gregoriańskiego, dyrygentury chóralnej i muzyki sakralnej. Jest założycielem i redaktorem wydawanego w UMFC rocznika naukowego Thesaurus Musicae Sacrae (od 2017).
Jest członkiem m. in. Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (sekcje włoska i polska), Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Akademii Fonograficznej, Stowarzyszenia Clamaverunt Iusti (prezes) i Stowarzyszenia Chór UKSW (sekretarz).
Ważniejsze kompozycje: Instrumentalne – Schizzo na organy solo, 2017; Ein feste Burg in iubilatione na organy solo, 2017; Festinemus Jubilaemus na saksofon sopranowy, organy i perkusję, 2016; La lune pour Magdaleine (Księżyce) na organy solo, 2014 (Magdalena Czajka in memoriam); Notturno homage a Fryderyk Chopin (2009) na 10 multiperkusji; Agon na perkusję i organy lub taśmę, 2005; *** na fortepian, 2003; Asaf na akordeon, 2003; Apokryf na organy, 2001. Wokalne i wokalno-instrumentalne – Msza kaszubska na baryton, chór mieszany i organy (z tekstem w języku polskim) 2015; Branum novum na sopran, organy i perkusję, 2013; Misterium Christi (2012) na chór gregoriański i organy; Psalm 89 „Misericirdias Domini” (2012) na chór mieszany a cappella; Msza Kaszubska (2010) na chór mieszany i organy; Kaszubskie Magnificat (2010) na sopran, tenor, chór mieszany i orkiestrę; Missa „Cunctipotens” (2009) na sopran i baryton, chór żeński, trzy trąbki, dwa puzony i organy; Ave verum corpus (2008) na chór mieszany i orkiestrę kameralną; Missa „Gaude Mater” (2008) na głosy solowe, chór mieszany, orkiestrę symfoniczną i dwoje organów; Magnificat (2005) na sopran, chór żeński i organy; Niemoc – trzy pieśni do słów poetów dekadenckich (2004) na sopran i fortepian; Magnificat (2004) na sopran i organy; Missa Jubilata (2003) na chór żeński i organy; Psalm 103 (2002) na mezzosopran i zespół kameralny. Kompozycje wokalne (chóralne a cappella) – Ave Maria na chór żeński a cappella, 2019; Tryptyk Jubileuszowy [I. Psalm 89, II. Inviolata, III. Sapientia] na chór mieszany a cappella, 2018; Ps. 117 „Chwalta Pana, wszëtczé nôrodë” (2010) na chór mieszany a cappella; Męki ciężkie Jezusa miłego (2009) na sopran i chór żeński; Oratio lauretana (2008) na chór mieszany; Meine liebe Mutter – Ostatni list św. Maksymiliana Kolbe do matki (2007) na chór mieszany; Mater Jesu dolorosa (2003) na chór mieszany; Jesu, dulcis memoria (2003) na chór żeński.

Data ukończenia SOSM:
2001 r.