Piotr Stawarski

  1. Start
  2. >>
  3. Piotr Stawarski

Piotr Stawarski

Piotr STAWARSKI – artysta chóru, organista, chórmistrz
Salezjańską Ogólnokształcąca Szkołę Muzyczną II stopnia w Lutomiersku ukończył w roku 2006 w klasie organów mgr Agnieszki Wrocławskiej

Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Ukończył kierunek Muzyka Kościelna w klasie organów prof. Jerzego Dziubińskiego. Studiował również kompozycję u prof. Pawła Łukaszewskiego oraz prof. Stanisława Moryty.

Jako organista występował w roli solisty i akompaniatora na licznych koncertach w kraju i za granicą.

Przez kilka lat prowadził chór w Szkole Muzycznej I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie.

Na Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego jego kompozycja na chór dziecięcy została rekomendowana do wydania w PWM.

W 2013 roku rozpoczął pracę w Filharmonii Narodowej jako artysta chóru.

Od 2014 roku jest dyrygentem i współzałożycielem Konstancińskiego Chóru Kameralnego, z którym regularnie koncertuje.

Od 2020 roku jest organistą i dyrygentem chóru przy parafii Bożej Rodzicielki Maryi w Konstancinie – Jeziornie.

Data ukończenia SOSM:
2006 r.