Przesłuchania uczniów klas organów w Warszawie

  1. Start
  2. >>
  3. Przesłuchania uczniów klas organów...

Przesłuchania uczniów klas organów w Warszawie

Oboje zaprezentowali się bardzo dobrze o czym świadczą bardzo pozytywne oceny jurorów.
Gratulujemy zarówno Marcie i Tomkowi jak i ich pedagog p. mgr Beacie Kępińskiej.