Rocznica Odzyskania Niepodległości

  1. Start
  2. >>
  3. 2012
  4. >>
  5. listopad
  6. >>
  7. 5
  8. >>
  9. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Rocznica Odzyskania Niepodległości

[object Object]

W czasach, kiedy wielkie, patetyczne słowa takie jak honor, ojczyzna, patriotyzm, duma narodowa, często wymawiane są bez przemyślenia, dzieląc a nie łączyć, my próbowaliśmy odkryć prawdziwy sens tych słów.

Przypomnieliśmy również wielkie narodowe zwycięstwa i porażki.

Całość przedstawienia przeplatana była słownymi komentarzami, wierszami, piosenkami, muzyką organową, a nawet fragmentem przemówienia Józefa Piłsudskiego.

Licznie zebrana publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami.

Szukaj