Zapraszamy do nauki w Szkole Muzycznej I stopnia

  1. Start
  2. >>
  3. 2019
  4. >>
  5. maj
  6. >>
  7. 5
  8. >>
  9. Zapraszamy do nauki w...

Zapraszamy do nauki w Szkole Muzycznej I stopnia

Szkoła muzyczna I stopnia prowadzić bedzie kształcenie muzyczne na poziomie podstawowym: o 6-letnim lub 4-letnim cyklu kształcenia, realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne.

O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia:
– o 6-letnim cyklu kształcenia – może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat;
– o 4-letnim cyklu kształcenia – kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16.

Rodzice kandydatów w wieku od 8 do 10 lat będą przy współpracy z dyrektorem placówki mogli sami zadecydować, jaki cykl będzie dla ich dzieci najbardziej odpowiedni.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Lutomiersku jest szkołą niepubliczną prowadzoną przez Zgomadzenie Salezjańskie. Zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych.

Kandydaci, aby zostać zakwalifikowani do Szkoły będą musieli przejść tzw. badanie przydatności, podczas którego weryfikowane będą: słuch, rytmiczność czy pamięć muzyczna dziecka.

Wniosek (kwestionariusz) o przyjęcie dziecka do Szkoły – znajdujący się na stronie www.lutomiersk.salezjanie.pl w zakładce „rekrutacja” – należy składać w Sekretariacie Szkoły.

Szukaj