Wieczór patriotyczny

  1. Start
  2. >>
  3. 2021
  4. >>
  5. listopad
  6. >>
  7. 11
  8. >>
  9. Wieczór patriotyczny

Wieczór patriotyczny

9 listopada młodzież naszych Szkół SSM I stopnia i SOSM II stopnia przygotowali akademię poświęconą 103. rocznicy odzyskania niepodległości.

Poprzez teksty o wartości patriotyzmu, który jest narodową i uniwersalną cnotą, przypomnieliśmy sobie znaczenie naszego dziedzictwa i umiłowania wolności, a śpiewne pieśni uświadomiły nam bogactwo najważniejszych elementów polskiej tradycji, folkloru i kultury

Dziękujemy serdecznie nauczycielom SSM I stopnia I SOSM II stopnia (Dominice Paprockiej, ks. Dariuszowi Skowronowi, ks. Piotrowi Kępie i ks. Markowi Stachowiczowi) za przygotowanie i poprowadzenie uroczystości.

Prawdziwa miłość do Ojczyzny opiera się na głębokim przywiązaniu i umiłowaniu tego, co rodzime, niezależnie od czasu i przestrzeni (…). Siłą twórczą prawdziwego patriotyzmu jest więc najszlachetniejsza miłość (…). I choć człowiek stawia wartości ojczyste bardzo wysoko, to jednak wie, że ponad narodami jest Bóg, który jedyny ma prawo do tego, aby ustanawiać najwyższe normy moralne niezależnie od poszczególnych narodów (…). Stąd chrześcijańska miłość do Ojczyzny to nie tylko troska o jej najwyższy rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny, ale także rozwój duchowy i religijny. Jan Paweł II

Szukaj