Mistrzowski recital Aleksandry Świgut z okazji św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.

  1. Start
  2. >>
  3. 2022
  4. >>
  5. listopad
  6. >>
  7. 14
  8. >>
  9. Mistrzowski recital Aleksandry Świgut...

Mistrzowski recital Aleksandry Świgut z okazji św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.

21 listopada w wigilię wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej w murach Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku miała miejsce niecodzienna uroczystość, której punktem kulminacyjnym był koncert, recital fortepianowy Aleksandry Świgut.

Wspomnienie św. Cecylii to święto tych, którzy na co dzień muzyką, śpiewem, słowem i różnoraką posługą realizują główny cel muzyki kościelnej – oddają chwałę Bogu.

Organizatorami uroczystości była Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku oraz Salezjańskie Szkoły Muzyczne w Lutomiersku.

Wspólne świętowanie miało podniosły charakter i składało z kilku elementów. Jak podkreślił w części oficjalnej ks. Dariusz Skowron SDB prezes Fundacji, rok 2017 to mały jubileusz pięciolecia FDS, która w swoich założeniach, misji i celach ma za zadanie wspieranie działań edukacyjno–wychowawczych Salezjańskich Szkół Muzycznych i Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego „Don Bosco” w Lutomiersku. Jej Fundatorem był ówczesny dyrektor domu zakonnego ks. Zbigniew Malinowski, a pierwszym prezesem do 2022 r. ks. Kazimierz Dąbrowski.

Jednym z powodów świętowania był zakup nowego fortepianu, na którym został wykonany recital fortepianowy. Instrument został sfinansowany m.in. dzięki dobrodziejom: Marii i Włodzimierzowi Menc oraz Zbigniewowi i Elżbiecie Seroczyńskim.

Podczas uroczystości państwu Menc i Seroczyńskim przyznano miano i statuetkę Przyjaciół Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku.

Kolejnym elementem i miłym zaskoczeniem było ogłaszanie i wręczenie pierwszego półrocznego stypendium naukowego ufundowanego przez Fundację dla najlepszego ucznia w minionym semestrze. Uczniem tym był Bartosz Barszcz, uczeń klasy II, który w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uzyskał średnią 5,13.

Po oficjalnej części nastąpiła część artystyczna poprzedzona krótkim żywotem św. Cecylii.

Część artystyczną poprowadziła pani Elżbieta Stępnik, która zaprezentowała wykonawczynię recitalu i jej repertuar. Zanim to jednak nastąpiło usłyszeliśmy interpretację dwóch młodych pianistek, pierwszych w historii Szkoły uczennic w klasie fortepianu głównego – Aleksandry Kaczan, która uczy się u pana Zbigniewa Łuczaka i Wiktorii Kaczan z klasy pana Michała Małeckiego. Wykonały one utwory Fryderyka Chopina Walc e-moll op. posth. oraz Nokturn H-dur op. 32 nr 1.

Po wysłuchaniu młodych artystek pani Elżbieta przedstawiła Aleksandrę Świgut, której muzyka Fryderyka Chopina zajmuje szczególne miejsce w jej repertuarze.

Zaprezentowany repertuar to Chopin w trzech dekad jego życia – młodzieńczy siedemnastolatek, autor Wariacji na temat z mozartowskiej opery Don Giovanni. Następnie dwanaście lat starszy, doświadczony artysta, kompozytor Sonaty b-moll op. 35 i dobiegający kresu swojego życia autor Bakaroli Fis-dur op. 60.

Utwory usłyszeliśmy w następującej kolejności:
Bakarola Fis-dur op. 60
Sonata b-moll op. 35
Wariacje B-dur na temat „Là ci darem la mano” z opery „Don Giovanni” Mozarta op. 2

Na uroczystości obecni byli dyrektorzy instytucji państwowych, placówek oświatowych, artystycznych i zakonnych Grono pedagogiczne, wychowawcy, młodzież szkolna, absolwenci, rodzice oraz melomani muzyki klasycznej.

Pośród nich przywitano:
Pana Marcina Walickiego – Wizytatora okręgu Łódzkiego Centrum Edukacji Artystycznej
Pana Krystiana Iwanowa – Dyrektora Wydarzeń Kulturalnych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
Ks. Kazimierza Dąbrowskiego – Dyrektora Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku i dyrektora Domu Zakonnego w Lutomiersku
Panią Sylwię Wach-Walkiewicz – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Zgierzu
Panią Mirosławę Marszałek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstantynowe Łódzkim
S. Iwonę Siuchtę – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Kazimierzu
Pana Adriana Kmiecika – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutomiersku
Ks. Przemysława Solarskiego SDB – Dyrektora Domu zakonnego i Dzieł Salezjańskich w Łodzi przy ul. Wodnej

Zapraszamy na krótki reportaż filmowy – link cz. I | link cz. II

Fot. Piotr Drzewiecki

Szukaj