Św. Mikołaj z Miry

  1. Start
  2. >>
  3. 2012
  4. >>
  5. listopad
  6. >>
  7. 14
  8. >>
  9. Św. Mikołaj z Miry

Św. Mikołaj z Miry

[object Object]

Od najmłodszych lat był wychowywany w bojaźni Bożej i pobożności. Gdy rodzice zmarli w czasie epidemii, wychowaniem chłopca zajął się jego wuj Mikołaj, biskup Patary. Z jego rąk przyjął święcenia kapłańskie i pewien czas św. Mikołaj spędził w klasztorze Syjonu. Został wybrany biskupem Miry (Myry), gdzie wkrótce zasłynął świętością i licznymi cudami.

Był obecny na soborze w Nicei, gdzie potępił herezję ariańską, niektóre źródła podają, że spoliczkował Ariusza.

Św. Mikołaj zmarł 6 grudnia około roku 350. Został pochowany w Mirze.

Szukaj