Ukazała się kolejna płyta CD

  1. Start
  2. >>
  3. 2013
  4. >>
  5. luty
  6. >>
  7. 3
  8. >>
  9. Ukazała się kolejna płyta...

Ukazała się kolejna płyta CD

[object Object]

Na płycie CD znajduje się osiem utworów trzech kompozytorów młodej generacji: Tomasza Szczepanika, Michała Sławeckiego i Artura Żuchowskiego, którzy studia w zakresie kompozycji ukończyli odpowiednio w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi oraz Akademii Muzycznej im. F. Chopina (obecnie UMFC) w Warszawie.

Tomasz Szczepanik jest autorem trzech pierwszych utworów prezentowanych na płycie: Stabat Mater, Bardziej być, Oratio Dominica.

Płytę otwiera muzyczne opracowanie tekstu czterech z dziesięciu zwrotek pochodzącej z XIII wieku, przypisywanej franciszkaninowi Jacopone da Todi, sekwencji Stabat Mater. Wykorzystane w kompozycji polskie tłumaczenie tekstu sekwencji, znajdujące się w śpiewniku ks. Jana Siedleckiego jest nieznanego autora. Utwór ten został wyróżniony III nagrodą na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Chóralną Pieśń Pasyjną w Bydgoszczy w 2006 roku.

Kolejną pozycją prezentowaną na płycie jest utwór Bardziej być, który został nagrodzony na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Jana Pawła II w Warszawie w 2007 roku (II nagroda). Tekst tej kompozycji pochodzi z poematu Karola Wojtyły „Pieśń o Bogu ukrytym”.

Utwór Oratio Dominica napisany do polskiego tekstu renesansowego pisarza Andrzeja Trzecieskiego jest kompozycją wyróżnioną na Ogólnopolskim Konkursie na Pieśń Chóralną a cappella w Legnicy w 2008 roku.

Autorem kolejnych trzech kompozycji znajdujących się na płycie: Mater Jesu Dolorosa, Meine liebe Mutter i Oratio Lauretana jest Michał Sławecki.

Napisany w 2003 roku do łacińskiego tekstu poetyckiego Jana Węcowskiego utwór Mater Jesu dolorosa dedykowany jest ks. Kazimierzowi Szymonikowi, dyrygentowi chóru UKSW w Warszawie.

Polskie tłumaczenie ostatniego listu św. Maksymiliana Marii Kolbego do matki, napisanego 15 czerwca 1941 roku z obozu w Oświęcimiu (oryginał w języku niemieckim), posłużyło Michałowi Sławeckiemu w 2007 roku jako tekst kompozycji Meine liebe Mutter.

Utwór Oratio Lauretana, który powstał w 2008 roku stanowi muzyczne opracowanie wybranych przez kompozytora łacińskich wezwań Litanii Loretańskiej do Najświętszej Marii Panny.

Płytę zamyka kompozycja Artura Żuchowskiego Śpieszmy się napisana w 2011 roku do tekstu wiersza ks. Jana Twardowskiego. Utwór powstał na zamówienie Jana Połowianiuka – dyrygenta olsztyńskiego chóru Bel Canto.

Twórczość kompozytorska absolwentów SOSM II st. w Lutomiersku prezentowana na płycie, stanowi syntezę tradycyjnych i najnowszych środków wyrazu artystycznego w muzy-ce chóralnej a cappella, co jest świadectwem zarówno ich wrażliwości jak i kompetencji za-wodowych. Łaciński tytuł płyty ORATIO wywołuje skojarzenie z modlitwą i kontemplacją. Znakomicie dobrane teksty utworów – poezja i proza, w języku polskim i łacińskim, stanowią w całości treść spójną, skłaniającą do pogłębionych refleksji, przeżyć religijnych i duchowych.

Wykonawcami muzyki pod dyrekcją ks. Kazimierza Dąbrowskiego są dwa chóry współpracujące ze sobą od dwunastu lat: Chór Żeński Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Bydgoszczy prowadzony przez Aleksandrę Grucza – Rogalską i Chór Męski Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lutomiersku prowadzony przez ks. Kazimierza Dąbrowskiego.

Szukaj