Śmierć taty Dominika Kozłowskiego

  1. Start
  2. >>
  3. 2014
  4. >>
  5. lipiec
  6. >>
  7. 1
  8. >>
  9. Śmierć taty Dominika Kozłowskiego

Śmierć taty Dominika Kozłowskiego

[object Object]

Łącząc się w żalu, otaczamy zmarłego ś.p. Waldemara modlitwą, prosząc o dar Nieba.
Modlimy się także za Dominika, jego Mamę i rodzeństwo w tych trudnych i bolesnych dla nich chwilach.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 2 sierpnia.

Dyrekcja, Nauczyciele i uczniowie
Szkół Muzycznych w Lutomiersku

Szukaj