Projekt – ratowanie „Janków Muzykantów”

  1. Start
  2. >>
  3. 2014
  4. >>
  5. lipiec
  6. >>
  7. 4
  8. >>
  9. Projekt – ratowanie „Janków...

Projekt – ratowanie „Janków Muzykantów”

[object Object]

W ramach projektu zostaną wyłonione osoby z uboższych rodzin, przejawiające zdolności muzyczne a nie mogące realizować swoich talentów z uwagi na brak środków finansowych. Młodzież w ramach projektu będzie miała nieograniczony dostęp do instrumentów w ramach indywidualnych ćwiczeń, będzie miała również możliwość występów z krótkimi formami muzycznymi na forum szkolnym i w ramach koncertów odbywających się w kościele dla szerszego audytorium.

Szukaj