Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

  1. Start
  2. >>
  3. 2016
  4. >>
  5. luty
  6. >>
  7. 1
  8. >>
  9. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW...

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

1. Nazwa zadania: „Eko-zdrowo-rowerowo – edukacja ekologiczna w ZSS w Lutomiersku”
2. Wartość ogólna zadania wyniosła: 14.820,00 zł
3. Wysokość oraz forma dofinansowania: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 12.820,00 zł
4. Opis zakresu projektu: projekt w swoim zakresie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i warsztaty terenowe, warsztaty/zajęcia stacjonarne oraz konkursy ekologiczne.
5. Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Szukaj