Pierwsza habilitacja wśród wychowanków naszej szkoły

  1. Start
  2. >>
  3. 2016
  4. >>
  5. marzec
  6. >>
  7. 15
  8. >>
  9. Pierwsza habilitacja wśród wychowanków...

Pierwsza habilitacja wśród wychowanków naszej szkoły

Michał Sławecki po ukończeniu naszej szkoły (2001) w latach 2001-2006 studiował muzykę kościelną w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (organy – Magdalena Czajka, dyrygentura – Sławek A. Wróblewski), a w latach 2003-2008 kompozycję w klasie Stanisława Moryto, uzyskując dyplomy z wyróżnieniem. W roku akademickim 2006-2007 studiował w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila we Włoszech (kompozycja – Alessandro Sbordoni, organy i śpiew gregoriański – Giandomenico Piermarini) oraz odbył staż w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gregoriański – Alberto Turco, Daniel Saulnier).

Obecnie pracuje jako adiunkt na kierunku Muzyka kościelna na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi kursy śpiewu gregoriańskiego w kraju i zagranicą. Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator w kraju i zagranicą. Bierze udział w prawykonaniach utworów współczesnych kompozytorów polskich. Niektóre z nich zostały zarejestrowane na płytach CD. Ponadto jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorkich. W latach 2003-2013 roku pełnił funkcję organisty i kantora w Kościele Akademickim św. Anny przy Trakcie Królewskim w Warszawie.

Jest dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dwóch zespołów gregoriańskich: żeńskiego – Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti i męskiego – Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński. Z zespołami tymi zdobywa liczne nagrody na krajowych i zagranicznych konkursach i festiwalach.

Szukaj