Koncert Żeńskiej Scholi Gregoriańskiej Clamaverunt Iusti

  1. Start
  2. >>
  3. 2016
  4. >>
  5. lipiec
  6. >>
  7. 21
  8. >>
  9. Koncert Żeńskiej Scholi Gregoriańskiej...

Koncert Żeńskiej Scholi Gregoriańskiej Clamaverunt Iusti

Michał Sławecki – absolwent naszej szkoły – to jeden z najwybitniejszych specjalistów w Polsce z zakresu problematyki śpiewu gregoriańskiego a prowadzona przez niego Żeńska Schola Gregoriańska należy do czołowych zespołów tego typu w Europie.
Program koncertu odwoływał się do początków chrześcijaństwa w Polsce. Zaprezentowana przez wykonawców muzyka nawiązywała do tej jaka miała miejsce w liturgii Kościoła w tamtym czasie. Śpiewowi towarzyszyły fragmenty przemówień św. Jana Pawła II oraz utwory organowe ilustrujące rozważane treści.
Muzyczny fenomen jak zwykło się mówić o chorale gregoriańskim, w doskonałym wykonaniu Żeńskiej Scholi gregoriańskiej Clamaverunt Iusti, rozbudził w słuchaczach podziw i najwyższe uczucia.
Koncert był prawdziwą ucztą duchową muzyki i słowa, która przeniosła słuchaczy do źródeł wiary chrześcijańskiej.
Koncert odbył się pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia i przy wsparciu Promuje Łódzkie.

Szukaj