Towarzyszenie organowe – Wielki Post i Wielkanoc

  1. Start
  2. >>
  3. 2016
  4. >>
  5. listopad
  6. >>
  7. 7
  8. >>
  9. Towarzyszenie organowe – Wielki...

Towarzyszenie organowe – Wielki Post i Wielkanoc

Tom II towarzyszeń organowych (format A4) zawiera: 92 pieśni wielkopostne, 46 pieśni wielkanocnych i 27 pieśni do Ducha Świętego. Wyjątkowość opracowań polega na kilku towarzyszeniach do tej samej pieśni.
Muzycy, organiści według upodobań i umiejętności mogą dokonywać wyboru poszczególnych wersji.
Autorami opracowań są muzycy salezjańscy: ks. Antoni Chlondowski, ks. I.O. Mański, ks. Zbigniew Malinowski, ks. Jacek Kochański , ks. Karol Lewandowski i ks. Zbigniew Malinowski.

Poniżej w pdf-ie załączone jest opracowanie „Gorzkich żali”, które znajduje się w tomie II i spis treści.

Szukaj