Przegląd chórów w Łodzi

  1. Start
  2. >>
  3. 2018
  4. >>
  5. marzec
  6. >>
  7. 14
  8. >>
  9. Przegląd chórów w Łodzi

Przegląd chórów w Łodzi

Przegląd miał na celu m.in. prezentacje dorobku artystycznego, konfrontacje osiągnięć, wymianę doświadczeń i doskonalenie poziomu wykonawczego chórów. Spotkanie w którym zaprezentowało się 11 chórów miało miejsce w Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi.

Szukaj