Koncert Scholi gregoriańskiej

  1. Start
  2. >>
  3. 2019
  4. >>
  5. wrzesień
  6. >>
  7. 30
  8. >>
  9. Koncert Scholi gregoriańskiej

Koncert Scholi gregoriańskiej

Na koncert złożyły się utwory organowe, chorał gregoriański i improwizacje n.t wykonywanych utworów chorałowych. Solistą organowym był Stanislawa Surina ze Słowacji. Koncert poprowadził dyrektor festiwalu Błażej Musiałczyk – wychowanek naszej szkoły a obecnie pedagog prowadzący klasę organów w Szkole Muzycznej w Gdańsku i organista w katedrze oliwskiej.
Koncert był bardzo dobrze przyjęty przez licznie zgromadzonych słuchaczy.

Szukaj