Wspomnienie św. Cecylii

  1. Start
  2. >>
  3. 2021
  4. >>
  5. grudzień
  6. >>
  7. 2
  8. >>
  9. Wspomnienie św. Cecylii

Wspomnienie św. Cecylii

22 listopada uczciliśmy Eucharystią, śpiewem i spotkaniem naszą patronkę św. Cecylię.

Tradycja chrześcijańska przypisuje jej umiejętność gry na organach, dlatego patronuje muzyce kościelnej. Tak jak w przypadku większości męczenników z pierwszych wieków wiedza o Cecylii w większości opiera się na Tradycji i legendach. Żyła w III w. w zamożnej rodzinie rzymskich patrycjuszy.

Jako młoda dziewczyna, złożyła ślub czystości. Mimo, że zmuszono ją do małżeństwa z Walerianem, który był poganinem, nie złamała swego przyrzeczenia, a nawet pozyskała dla Chrystusa swego męża i jego brata. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską.

Ks. Andrzej Leleń, Niedziela płocka 46/2003

Za patronkę muzyki kościelnej uznano św. Cecylię dopiero pod koniec średniowiecza. Miało to swoje źródła w błędnym rozumieniu treści jednej z antyfon oficjum brewiarzowego: Cantantibus organis Coecilia Domino decantabat. Owo sformułowanie antyfony spowodowało powstanie licznych przedstawień ikonograficznych św. Cecylii, która gra na instrumencie przypominającym organy.

Szukaj