Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w SOSM w Lutomiersku

  1. Start
  2. >>
  3. 2022
  4. >>
  5. wrzesień
  6. >>
  7. 2
  8. >>
  9. Inauguracja roku szkolnego 2022/2023...

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w SOSM w Lutomiersku

1 września uroczystą Eucharystią o godz. 10.00 rozpoczęliśmy kolejny – dwudziesty szósty – rok szkolny.

Myślą przewodnią rozpoczynającego roku szkolnego była MĄDROŚĆ. Mądrość wypływająca z Bożej perspektywy i Bożej opieki, a ta ukierunkowuje się i daje perspektywy na mądrość ludzką, która realizuje się poprzez relacje, przyjaźnie, zapał i pracę.

Ks. dyr. Kazimierz Dąbrowski SDB witając przybyłych na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, szczególnie przywitał najmłodszych „pierwszaków”, których w tym roku egzaminy wstępne zdało siedmioro.

Pedagogom, uczniom i rodzicom na cały rok pracy dydaktyczno-wychowawczej życzymy Bożej mądrości i opieki.

Szukaj