Koncert z okazji Uroczystości NMP Wspomożenia Wiernych

  1. Start
  2. >>
  3. 2022
  4. >>
  5. maj
  6. >>
  7. 25
  8. >>
  9. Koncert z okazji Uroczystości...

Koncert z okazji Uroczystości NMP Wspomożenia Wiernych

W niedzielę 22 maja koncertowaliśmy dla Wspomożycielki.

Od  początku  istnienia  chrześcijaństwa  w  Polsce  obok Trójcy Świętej i samego Chrystusa przedmiotem kultu jest Najświętsza Maryja Panna.  Dotyczy to każdej z epok historii Kościoła  w  Polsce.  Kult  maryjny w Polsce w  muzyce  sięga  swymi  początkami czasów  średniowiecza  i  trwa nieprzerwanie  aż   do  czasów  współczesnych.

Wielość   form,  jak  chociażby  pieśni,  kantyki,  hymny,  sekwencje,  antyfony,  oratoria  maryjne,  pozwala  nie  tylko na  wyrażenie  czci Matce  Bożej,  ale  przede  wszystkim  staje  się drogą   do  odkrycia  jej  obecności  w  życiu chrześcijańskim.

Do najpopularniejszych tematów muzycznych opartych na wątkach maryjnych, które uprawiaj kompozytorzy  należą: Stabat Mater, Magnificat,  Ave Maria.  Powstają także liczne antyfony, hymny, offertoria, litanie, utwory na chór a cappella, utwory chóralne z udziałem instrumentów, pieśni solowe i zbiorowe.

Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć następujące utwory:

1. Błękitne rozwińmy sztandary J. Jarzębskiego w opracowaniu ks. I. Mańskiego SDB na trzy trąbki, organy i chór.
2. Jesus bleibet meine Freude J.S. Bacha BWV 147 na chór i organy.
3. Ave Maria G. Cacciniego w opracowaniu na dwa głosy równe i organy.
4. Omni Die dic Mariae G.G. Gorczyckiego na chór mieszany.
5. Prześliczna Panno i Królowo nasza w opracowaniu ks. I. Mańskiego SDB na głosy mieszane i organy.
5. Zwycięzca śmierci w opracowaniu ks. A. Chlondowskiego SDB
6. Misericordia Domine H.J. Botor na chór mieszany i organy
7. Ze świtaniem rannej zorzy ks. I. Mańskiego SDB, kantata na trzy trąbki, organy, chór żeński i chór męski.
8. An Irish Blessing tradycyjna melodia irlandzka w aranżacji James Moore.

Podczas koncertu wystąpili:

Chór żeński i chór męski Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku
Trąbki: Dariusz Kossakowski, Konrad Fronczek, Miłosz Choiński
Organy: Łukasz Różyło
Dyrygent: ks. Kazimierz Dąbrowski SDB
Prowadzenie koncertu: ks. Dariusz Skowron SDB

Zapraszamy na krótki reportaż filmowy – kliknij link

Szukaj