Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Zbigniewa Malinowskiego

  1. Start
  2. >>
  3. 2022
  4. >>
  5. czerwiec
  6. >>
  7. 5
  8. >>
  9. Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks....

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Zbigniewa Malinowskiego

3 czerwca 2022r. obchodziliśmy 60. rocznicę święceń kapłańskich ks. Zbigniewa Malinowskiego SDB – założyciela Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lutomiersku.

Bóg powołał zatem człowieka do istnienia, powierzając mu zadanie bycia twórcą. W «twórczości artystycznej» człowiek bardziej niż w jakikolwiek inny sposób objawia się jako «obraz Boży» i wypełnia to zadanie przede wszystkim kształtując wspaniałą «materię» własnego człowieczeństwa, a z kolei także sprawując twórczą władzę nad otaczającym go światem. Boski Artysta, okazując artyście ludzkiemu łaskawą wyrozumiałość, użycza mu iskry swej transcendentnej mądrości i powołuje go do udziału w swej stwórczej mocy – Jan Paweł II, List do Artystów, nr 2.

Ksiądz Zbigniew Malinowski, to człowiek, który od Boga otrzymał dar tworzenia otaczającego go świata. Jest osobą, która poprzez swój charakter, pracę i dzieła, łączy to, co klasyczne i sprawdzone, z tym, co nowoczesne i nieodkryte. Jest osobą przejrzystą, o silnym charakterze, stały w swoich poglądach. Kochający Ojczyznę – patriota. Dla wielu pokoleń wzór.

Święcenia kapłańskie ks. Malinowski przyjął z rąk ks. bp Antoniego Pawłowskiego biskupa włocławskiego, 3 czerwca 1962 w Lądzie nad Wartą wraz z 25-cioma współbraćmi.

W pracy Salezjańskiej i posłudze duszpasterskiej pełnił różne funkcje: był dyrektorem wspólnot, proboszczem parafii, zastępcom inspektora, inspektorem prowincji Salezjanów Inspektorii Warszawskiej, a od 1996r. związał się z Lutomierskiem, gdzie założył Salezjańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia.

Uroczystość sześćdziesięciolecia święceń kapłańskich przyciągnęła licznych wiernych, młodzież i grono pedagogiczne, którzy wdzięczni za Jego m.in. posługę, słowo, patriotyzm, chcieli wyrazić swoją wdzięczność – szczególnie teraz podczas choroby.

Liczne życzenia, kwiaty i wzruszenia pokazały nam wszystkim jak w obecnych czasach ważna jest posługa przewodnika i wiernego kapłana.

Na kolejne lata pięknego życia życzymy Bożej opieki, sił i uśmiechu.

ks. Dariusz Skowron SDB

Szukaj