Uroczystość św. Jana Bosko

  1. Start
  2. >>
  3. 2023
  4. >>
  5. luty
  6. >>
  7. 2
  8. >>
  9. Uroczystość św. Jana Bosko

Uroczystość św. Jana Bosko

31 stycznia obchodzimy uroczystość księdza Bosko. To jedno z najważniejszych momentów salezjańskiej historii. Wspominamy naszego założyciela i przypominamy sobie jakimi mamy być wśród młodzieży.

Wśród zachęt, myśli i rad ksiądz Bosko pozostawił nam konkretne wskazanie: mamy się stawać świętymi, poświęcając się młodemu pokoleniu, stając się jak on apostołami ewangelicznej Miłosic niesionej młodzieży. Jedni to czynią jako rodzice, dziadkowie, inni jako wychowawcy, nauczyciele, animatorzy, wolontariusze.

Wraz z młodzieżą naszych szkół podczas Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za naszego patrona, który każdego dnia mobilizuje nas do twórczej aktywności, dobroci i modlitwy.

Zapraszamy na krótki reportaż filmowy – link do filmu

Szukaj